Početna strana | Registracija | Prijava
 
 
 
Untitled Document
 

ViPR Controller & ViPR SRM

 
 

EMC u svom portfoliju nudi softverski orjentisano storage rešenje koje drastično smanjuje opterećenje menadžmenta automatizacijom tradicionalnih storage rešenja za brz razvoj i potpunu integraciju nove generacije scale-out storage arhitekture.

Ovakva rešenja korisniku omogućavaju smanjenje zavisnosti od tehnologije (uređaja) unutar IT-a, koristeći se prednostima današnjih Cloud rešenja.

 
 

ViPR Controller

 
 

Softver za automatizaciju storage-a zasnovan na open source projektu CoprHD. Omogućava automatizovano upravljanje storage servisima smanjujući manuelni rad i time poboljšavajući operativnu efikasnost kako sistema tako i zaposlenih u IT-u. Centralizuje i transformiše storage u prostu i samoproširujuću platformu tako što izvlači i objedinjuje njene resurse. Automatski određuje odgovarajući hardver i softver za zadovoljavanje potreba korisnika.

ViPR Controller pruža mogućnost davanja izveštaja o dostupnom kapacitetu i vidljivosti resursa kojima se upravlja.
Sa ViPR Controller-om vaša organizacija nije vezana za fizička ograničenja. Može se redefinisati i transformisati postojeća infrastruktura storage-a u prostu, proširivu platformu koja može da pruži potpuno automatizovani storage korisnicima i aplikacijama.

Integrisan je sa VMware, OpenStack, Microsoft Cloud Stack; da bi pružio Infrastructure-as-a-Service.
Vrši se optimizacija resursa zasnovana na ViPR SRM - Storage Resource Management upravljaju.

 
 
 

ViPR SRM

 
 

Storage Resource Management prikazuje povezanost i topologiju od aplikacije do storage-a. Korelacija rada aplikacija sa indikatorima ključnih performansi storage-a (KPIs).

Steknite uvid u blok strukture podataka, fajlove i iskorišćenost kapaciteta objekata koristeći multi vendor storage okruženje.
Potvrđuje usaglašenost konfiguracija.

Unapređuje planiranje kapaciteta preko automatizovane analize trendova.