Početna strana | Registracija | Prijava
 
     
 
 
EMC and Showcase
 
 
 
 
     
 
 
Untitled Document
 

VxRail

 
 

EMC u svom portfoliju nudi softverski orjentisano storage rešenje koje drastično smanjuje opterećenje menadžmenta automatizacijom tradicionalnih storage rešenja za brz razvoj i potpunu integraciju nove generacije scale-out storage arhitekture.

Ovakva rešenja korisniku omogućavaju smanjenje zavisnosti od tehnologije (uređaja) unutar IT-a, koristeći se prednostima današnjih Cloud rešenja.

 
 
 
 

VxRail omogućava backup, recovery, replikaciju, cloud:

  • Recover Point- RP
    omogućava replikaciju, kontinualnu zaštitu podataka, napredni disaster recovery.

  • VMware vSphere Data Protection (VDP) i opcioni DataDomain
    za centralizovani deduplicirani backup i recovery.

  • EMC Cloud Array
    omogućava proširenje kapaciteta storagea, Cloudbase storage sistemom

 
 
 
 

VxRail Appliance predstavlja 2U – četiri – node server kontrolera. Kapacitet se proširuje vrlo jednostavno dodaje se novi node ili appliance (maximalno 16 appliance – 64 node), pridružuje se već postojaćem clusteru, automatski dodeljuje novi node ili appliance, vrši se rebalans postojećih resursa, formirajući jedinstveni pool u novonastalom sistemu.