Početna strana | Registracija | Prijava
 
     
 
 
EMC Banner
 
 
 
 
     
 
 
Untitled Document
 

EMC ScaleIO

 

Šta je ScaleIO?

 
 

Softver koji omogućava kreiranje serverski orjentisanog SAN rešenja, elastičnog scale-out block rešenja, koristeći aplikativne lokalne storage serverske resurse. Ovakva tehnologija omogućava fleksibilno i skalabilno kreiranje visoko-performantnog, „na zahtev“ dodeljenog prostora za skladištenje produkcionih podataka. Koristeći integraciju serverskih komponenti rešenja- nodova kao što su: CPU, HDD, PCI, unutar jednoslojne arhitekture, dobijamo jedinstvenu celinu grupisanih procesorskih, I/O i kapacitativnih komponenti, centralizovanog upravljačkog sistema koja može da skalira od 3 do nekoliko stotina, pa i hiljada klasterizovanih nodova, omogućavajući elastično i visoko-performantno scale-out rešenje za skladištenje podataka.

Kao alternativa tradicionalnih SAN storage rešenja, ScaleIO kombinuje komponente serverskih HDD, SSD i PCI Flash kartica, kreirajući virtuelni block storage - pool različitih performansi.

 
 
 
 

Gde se koristi?

 
 

ScaleIO kreira softverski orjentisano storage okruženje koje nam omogućava grupisanje nekorišćenog procesora sa lokalnih diskova serverskih nodova, kreirajući visoko-performantan, skalabilan, jedinstven storage resurs.

Idealno rešenja za virtuelnu storage infrastrukturu, testno i razvojno okruženje, za baze podataka, VDI, namenjeno pre svega za Cloud provajdere i korisnike koji žele maksimalno fleksibilno i visoko-performantno infrastrukturno storage „na zahtev“ scale-out block rešenje.

 
 
 

ScaleIO rešenje omogućava elastičnost storage resursa prilikom prenošenja, smanjenja ili pomeranja komponenti sistema bez prekida u radu.

Ukoliko vam je potrebno više kapaciteta, više performansi sistema, jednostavno odredite scale-out rešenja (proširivost od nekoliko hiljada servera sa nekoliko PB kapaciteta).

High availability sistema se omogućava N+1 data mirror nivoom zaštite.