Početna strana | Registracija | Prijava
 
     
 
 
EMC Banner
 
 
 
 
     
 
 
Untitled Document
 

EMC Isilon

 

Šta je Isilon?

 
 

EMC Isilon je sistem za skladištenje podataka napravljen tako da se može širiti u skladu sa potrebama klijenata. Svaki sistem se sastoji od skupa pojedinačnih komponenti (svaka komponenta ima svoj procesor, diskove, mrežu i operativni sistem), koji se nazivaju čvorovi, odnosno nodovi.

Isilon koristi OneFS namenski dizajniran operativni sistem. Ovaj softver omogućava da svi nodovi u grupi deluju kao jedan sistem. Svi nodovi su povezani pomoću Infiniband tehnologije (visoko performantni komunikacioni link koji se često koristi u enterprise sistemima). Pošto se ponašaju kao jedan, podaci se prostiru preko svih procesora i svih diskova u svim nodovima u sistemu, a ne preko pojedinačnih nodova, kao kod standardnih storage sistema, koristeći podjednako učešće svih nodova za obradu i skladištenje podataka.

 
 
 

Gde se koristi?

 
 

EMC Isilon je dizajniran da radi sa velikom količinom podataka BigData, a koristi se za: skladištenje produkcionih backup i arhivskih podataka, za streaming (kao što je reprodukcija TV sadržaja- online), analitiku podataka (zajedno sa proizvodima kao što je EMC Greenplum).

Svaki sistem je sačinjen od minimum 3 Isilon noda, a može se nadograditi i do 144 noda. Na taj način se obezbeđuje rast samog sistema u skladu sa rastom potreba korisnika.

 
 

Isilon node – komponente

 

Isilon Node Cover
- Sits on the front of Isilon Servers
- Also referred to as a “FrontBazel“

Isilon Node Front View
- 3.5“ disks to the front
- Flash or Spinning disk drives
- Up to 60 drive in one server

Isilon Node Rear View
- Power (redudant/backup)
- Network ports
- ManagementPorts

 
 
 
Isilon family  
 

S – series: 210
X – series: 200, 210, 410
NL – series: 400, 410
HD – series: 400

 
 
 

Kompanija Isilon je osnovana 2001. godine

2010. godine EMC je preuzeo Isilon

Jedan cluster (grupa Isilon servera koji rade kao jedan sistem) može dostići 50PB storage kapaciteta – ekvivalent je 3.125.000 iPhone od 16GB