Početna strana | Registracija | Prijava
 
 
 
ViBrick lab
ViBrick lab
Untitled Document

ViBRICK kompletno integrisano data centar rešenje

Poštovani partneri u demo laboratoriji kompanije RRC implementiran je ViBRICK, integrisani cloud computing sistem. ViBRICK sadrži VMware softver za virtuelnu infrastrukturu i inteligentne EMC i Cisco hardverske komponente.

Neke od prednosti ViBrick rešenja u odnosu na tradicionalnu serversku infrastrukturu:

  • Pouzdanost – ViBrick konfiguracije koje uključuju VMware High Availability funkcionalnost i redundantan EMC hardver čine da vaši servisi budu dostupni i u slučaju otkaza bilo koje hardverske komponente.
  • Efikasnost – ViBrick rešenje zahvaljujući integraciji između VMware, EMC i Cisco komponenti efikasno koristi sve raspoložive resurse.
  • Skalabilnost – ViBrick prati rast Vaše kompanije. Sistem je potpuno skalabilan i u pogledu broja virtuelnih mašina, procesorske snage i storage prostora.
  • Jednostavan menadžment – ViBrick sistemom se upravlja pomoću VMware alata koji služi za menadžment virtuelnih mašina, i EMC Unisphere-a alata za upravljanje storage sistemom. Zahvaljujući integraciji između EMC i VMware komponenti upravljanje sistemom je dodatno olakšano.
  • Ekonomično održavanje – Mali broj hardverskih komponenti iziskuje niže troškove održavanja u pogledu klimatizacije data centra kao i niže troškove snabdevanja sistema električnom energijom.

    Pozivamo Vas da testirate funkcionalnosti ViBRICK rešenja u našoj demo laboratoriji.