Početna strana | Registracija | Prijava
 
 
 
Benefiti partnerstva sa IBM-om
Benefiti partnerstva sa IBM-om
IBM Hardware
 

Benefiti partnerstva sa IBM-om

 

IBM Global Financing
 
 
 • Nudi mogućnost planske otplate kupljene opreme sa ciljem povećanja kupovne moći korisnika
 • Proširuje portfolio rešenje IBM poslovnog partnera sa definisanom sertifikovanom opremom
 • Nudi kredite za hardware, software i servise kvalifikovanim klijentima
 

Više detalja >>


IBM Specialty and Specialty Elite Business podsticaji

 

IBM Systems Specialty Program je dizajniran da nagradi provajdere IBM rešenja (IBM Solution Providers) koji prave značajna ulaganja u veštine i sertifikacije, sa ciljem rasta u oblastima kao što su Cloud, Analytics, Mobile, Social i Security (CAMSS).

Poslovni partneri koji su dostigli nivo IBM Systems Specialty stiču pravo da dobiju finansijske, edukativne i prodajne prednosti, uključujući:

 • Isplatu nagrada računatu kao procenat njihovog dostignuća u prodaji na kvartalnom nivou.
 • Edukacione i sertifikacione vaučere za testiranje.
 • Pristup fondu za podsticaj rasta (Business Growth Fund) u cilju razvoja i generisanja aktivnosti potražnje.

Program nudi dva nivoa: Specialty i Specialty Elite.

IBM poslovni partner mora da ispuni zahteve u tri oblasti: veštine, klijentske reference i prihodi.

Za Specialty IBM poslovni partner moda da ima:

 • Najmanje 2 zaposlena povezana sa BP/CE ID.
 • Najmanje 3 Technical i 3 Sales sertifikata, uključujući po 1 u CAMS Solutions oblasti.
 • Najmanje 1 klijentsku referencu.
 • Postignut potreban prihod, definisan za teritoriju države u kojoj posluje.

Za Specialty Elite IBM Poslovni Partner moda da ima:

 • Najmanje 4 zaposlena povezana sa BP/CE ID.
 • Najmanje 6 Technical i 6 Sales sertifikata, uključujući po 2 u CAMS Solutions oblasti.
 • Najmanje 2 klijentske reference.
 • Postignut potreban prihod, definisan za teritoriju države u kojoj posluje.
 

Power System - Više detalja >>

 

System Storage - Više detalja >>


Podsticaji rasta performansi (Performance Growth Incentive - PGI)

 

PGI nudi podsticaje za podizanje rasta prodaje i unapređenje veština, i obezbeđuje strukturalni put napretka ka IBM Specialty i Elite akreditaciji.

PGI nudi sledeće pogodnosti prijavljenim poslovnim partnerima:

 • Kvartalni rabat na osnovu ostvarenih prihoda.
 • Edukacioni i sertifikacioni vaučeri, koji se šalju automatski na osnovu dostignuća potrebnih kriterijuma.
 • Ostvarivanje rasta targeta i napredak kroz veštine i prihode ka oblasti specijalizacije.
 • Roadmap ka Specialty statusu: niz targeta za veštine i targete za rast prihoda kroz svaki kvartal.
 
 

IBM poslovni partner mora da:

 • Zadržava aktivan ugovor (BPA) za provajdera IBM rešenja.
 • Imenuje željenog IBM distributera (VAD).
 • Prihvati PGI uslove i prihvati postavljene targete u PGI sistemu.

Poslovni partneri moraju da potvrde učešče u IBM PGI sistemu, prihvatanjem postavljenih targeta, najkasnije do kraja prvog meseca svakog kvartala.

 

IBM Demo, Development & Evaluation Program (DDE)

 

The IBM Systems i Storage Demonstration, Development I Evaluation (DDE) program je dizajniran da omogući poslovnim partnerima da ulažu u IBM hardware sisteme za potrebe demonstracije i evaluacije za potencijalne korisnike, i razvoj softvera i sistema od strane nezavisnih softverskih proizvođača (Independent Software Vendors - ISVs).

 

Više detalja >>


Edukacija i Sertifikacija

 
 

IBM Edukacioni i Sertifikacioni vaučeri obezbeđuju popuste do 100% na raznim kategorijama sertifikacija, IBM konferencija, ili IBM tehničkim osposobljavanjima. Kvalifikovanost za vaučere se zasniva na članstvu u PGI, Specialty ili Specialty Elite statusu.

 • Class vaučeri mogu biti iskorišteni za dostupne IBM Systems Technical treninge, tehničke skupove ili IBM konferencije.
 • Certification Test vaučeri mogu biti iskorišćeni da bi se kvalifikovali za IBM Systems Professional sertifikacione ispite.

Know Your IBM

 

Know Your IBM (KYI) je individualni program dizajniran da pomogne IBM poslovnim partnerima da unaprede svoja znanja i prodajni potencijal. Predstavlja mogućnost učenja, usavršavanja, kao i definisan put do sticanja potrebnih sertifikata, a sve to uz mogućnost individualnog nagradjivanja za postignute rezultate.

KYI nudi obilje resursa namenjenih poboljšanju znanja o posebnosti funkcija i prednostima IBM proizvoda, servisa i rešenja. Takođe, nudi mogućnost nagrađivanja za uložen trud u edikaciju kroz ovaj program.

KYI nudi više načina da pomogne sticanje ili obnovu individualnih veština sa novim paketima za učenje. Kreiran je da omogući lakše učenje o IBM proizvodima i rešenjima, i razvijanje individualnih tehničkih i prodajnih veština preko mnogo šireg spektra edukativnih mogućnosti – od brzog učenja do tehničkih i prodajnih lekcija koje pripremaju za sertifikaciju.

 

Više detalja >>


Digital Content Marketing (DCM)

 

Digital Content Marketing (DCM) je set besplatnih marketinških alata dostupan svim IBM poslovnim partnerima. DCM ima tri glavne mogućnosti:

 • Web Content Syndication nudi mogućnost poslovnim partnerima da odaberu proizvode i rešenja koje žele da predstave na svom web sajtu, tako da se web sajt i sadržaj automatski sinhronizuju i ažuriraju od strane IBM web sajta.
 • Email Marketing nudi mogućnost poslovnim partnerima da odaberu neku od stotine dostupnih email kampanja pripremljenih za izvršavanje, kao i njihovo prilagodjavanje sa sadržajem, drugim detaljima i performansama.
 • Social Automation nudi mogućnost upravljanja marketinškim kampanjama preko društvenih mreža, upotrebom IBM sadržaja za svoje pratioce na društvenim mrežama. Prikazuje uticaj kampanje kroz razne metrike i analize.
 

Više detalja >>